Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

 

A Gyopár Tourist Kft. Adatkezelési Tájékoztatója 
Érvényes: 2018.május 25.-től.

1 Az adatkezelési tájékoztató célja ………………………………………………………....

  1.1 Az adatkezelő adatai .....................................................................................

  1.2 Adatfeldolgozó...............................................................................................

2 A kezelt személyes adatok köre .........................................................................

  2.1 Üzleti tevékenység ......................................................................................

    2.1.1 Információ kérés

    2.1.2 Ajánlat kérés ......................................................................................................

    2.1.3 Megrendelés........................................................................................................

    2.1.4 Törzsutas program .............................................................................................

 3.Marketing tevékenység ................................................................................................

   3.1 Honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés......................................................

   3.2 Hírlevél...................................................................................................................

   3.3 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing ....................................................

   3.4 Blog, vlog(video blog)...............................................................................................

   3.5 Visszajelzés értékelést kezelő elektronikus kérdőív ..................................................

   3.6 Banki adatkezelés .................................................................................................

 4.Panaszkezelés...........................................................................................................

 5.Adatokhoz való hozzáférés .........................................................................................

 6. Adatbiztonsági intézkedések ......................................................................................

 7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok...............................................................................

   7.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog .............................................................................

   7.2 Helyesbítés való jog ..............................................................................................

   7.3 Törléshez való jog..................................................................................................

   7.4 Zároláshoz való jog ...............................................................................................

   7.5 Tiltakozás joga ....................................................................................................

 8. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos joggyakorlás sikertelensége esetén...................

 9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége..........................................

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Gyopár Tourist Kft. utazási iroda (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Gyopár Tourist Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.gyopartourist.hu Adatvédelmi tájékoztató címen.

A Gyopár Tourist Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Gyopár Tourist Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Gyopár Tourist Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Gyopár Tourist Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1.1 Az adatkezelő adatai

Név: Gyopár Tourist Kft.

Székhely: 8200 VESZPRÉM Festő u 18

Cégjegyzékszám: 19-09-512217

A bejegyző bíróság megnevezése:

Adószám: 11675224-2-19

Telefonszám: +36 70 339 5017

E-mail: info@gyopartourist.hu

Honlap: www.gyopartourist.hu

Adatvédelmi tisztviselő: A Gyopár Tourist Kft. részére nem kötelező Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása.

1.2 Adatfeldolgozó:

Tárhelyszolgáltatóként:

neve:

TravelGATE Kft.

képviseli:

Bodza Ferenc

cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-173771

székhelye:

1095. Budapest, Páva utca 8

e-mail címe:

info@travelgate.hu

weboldala:

www.travelgate.hu

az általa végzett művelet:

A személyes adatok tárolása.

 

Könyvelőként:

neve:

Pikó és Társa Könyvelő Iroda.

adószáma:

11672788-2-19

székhelye:

8200. Veszprém, Hérics u. 10

az általa végzett művelet:

Az adózás rendjéről és a számviteli

szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A kezelt személyes adatok köre 

 Kezelt adatok célja, jogalapja és megőrzési ideje.                       

2.1 Üzleti tevékenység.

2.1.1 Információ kérés

1) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

          Adat

           Cél

    Jogalap

    Megőrzési idő

   Név

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

 A cél megvalósulásáig

  e-mail cím

  Kapcsolattartás

  Önkéntes hozzájárulás

 A cél megvalósulásáig

  Telefonszám

  Kapcsolattartás

  Önkéntes hozzájárulás

 A cél megvalósulásáig

  Kérés tartalma

  Válaszadáshoz

  Önkéntes hozzájárulás

 A cél megvalósulásáig

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.

4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

5) Az adatkezelés folyamata:

a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

c) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

 

 

 

2.1.2 Ajánlat kérés

1) Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás.

                                           Adat

                   Cél

                       Jogalap

                                   Megőrzési idő

  Név

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

  e-mail cím

  Kapcsolattartás

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

  Telefonszám

  Kapcsolattartás

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

  Kérés tartalma

  Ajánlathoz szükséges

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

  Kiválasztott szolgáltatás megjelölése

  Ajánlathoz szükséges

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

  Rendelt utazási szolgáltatás megnevezése

  Ajánlathoz szükséges

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

  Utazási szolgáltatás időpontja

  Ajánlathoz szükséges

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

  Utazás módja, szállítási igény (egyéni, buszos, repülős hajó

  Ajánlathoz szükséges

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

  Egyéb szolgáltatás, speciális igények

  Ajánlathoz szükséges

  Önkéntes hozzájárulás

  Megrendelésig, v. lemondásig

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.

4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

5) Az adatkezelés folyamata:

a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) ajánlatkérési kérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.

b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

c) az Adatkezelő ajánlatot ad azon a módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.

2.1.3 Megrendelés

1) Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

                                        Adat

                                     Cél

                                     Jogalap

                             Megőrzési idő

  Név

  Megrendelő azonosításához

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Számviteli trv. 9 év

  e-mail cím

  Kapcsolattartás

  Kapcsolattartás

  2 év

  Telefonszám

  Kapcsolattartás

  Kapcsolattartás

  2 év

  Lakcím

  Számlázáshoz

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Számviteli trv. 9 év

  Születési dátum

  Teljesítéshez

  Jogi kötelezettségteljesítése

  2 év

  Úti okmány száma, kiállítási és lejárati dátuma (szükség szerint)

  Teljesítéshez

  Jogi kötelezettségteljesítése

  2 év

  Megrendelt szolgáltatás, utazás

  Teljesítéshez

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Számviteli trv. 9 év

  Szolgáltatás időpontja

  Teljesítéshez

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Számviteli trv. 9 év

  Utazási igény, mód

  Teljesítéshez

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Számviteli trv. 9 év

  Együtt utazók adatai

  Teljesítéshez

  Jogi kötelezettségteljesítése

  2 év

  Egyéb szolgáltatás

  Teljesítéshez

  Jogi kötelezettségteljesítése

  2 év

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával.

4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

5) Az adatkezelés folyamata:

a) az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben, honlapon, egyéb formában) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.

b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.

c) az Adatkezelő ajánlatot ad a megrendelő számára és/vagy szerződést küld a részére.

d) az Adatkezelő az ajánlat elfogadását és/vagy a szerződés megrendelő általi elfogadását követően szerződés szerinti teljesítést nyújt a megrendelő számára.

e) az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére, melynek a megrendelő által történő kiegyenlítését követően archiválja a keletkezett dokumentumokat.

2.1.4 Törzsutas partnerprogram

1) Az adatkezelés jogalapja: A programban történő részvétel az Adatkezelő által felkínált lehetőség elfogadásával, önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: A programra jogosult érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és a feltételek fennállásának ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsutasoknak szóló kedvezményekről, akciókról, az ehhez szükséges kapcsolattartás.

          Adat

           Cél

    Jogalap

    Megőrzési idő

  Név

 Törzsutas ajánlatok adása

 Önkéntes hozzájárulás

  Lemondásig vagy lejáratig

  e-mail cím

 Törzsutas ajánlatok adása

 Önkéntes hozzájárulás

  Lemondásig vagy lejáratig

  Telefonszám

 Törzsutas ajánlatok adása

 Önkéntes hozzájárulás

  Lemondásig vagy lejáratig

 Törzsutas nyilvántartási szám

  Azonosítás

 

  Törlésig

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, és regisztrálta magát a törzsutas programba.

4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

5) Az adatkezelés folyamata:

a) Az utas az Adatkezelő honlapján történő regisztrációval és legalább egy korábbi, vagy egyidejű utazási megrendeléssel válik jogosulttá a Törzsutas kedvezményekre.

b) Az érintett az erre vonatkozó rendszerben kifejezi az igényét a Törzsutas programba való belépésre és feliratkozik a Törzsutas hírlevélre.

 3.  Marketing tevékenység.

3.1 A www.gyopartourist.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés.

1) A www.gyopartourist.hu  honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel.

2) A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

3) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ezzel kapcsolatos további információ a https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.

4) A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a https://munkajogi-tudas.hu honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/privacy/explanation magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható.  

3.2 Hírlevél

1) Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, (ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozók számára nyújtott szolgáltatásokról, kedvezményekről), eseményekről, hírekről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

          Adat

           Cél

    Jogalap

     Megőrzési idő

  Név

  Kapcsolattartás

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

  e-mail cím

  Kapcsolattartás

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozási

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4) Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig.

a) elektronikus levelek alján lévő Leiratkozás link segítségével (azonnali leiratkozás), vagy

b) az info@gyopartourist.hu e-mail címre küldött leiratkozási kérelem útján. 

c) a Gyopár Tourist által küldött hírlevél alján lévő Leiratkozás link segítségével (azonnali leiratkozás)

A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást csak a jelen pont a) és c) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b) alpont szerinti leiratkozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen időszak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elkerülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését.

3.3 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

1) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

          Adat

           Cél

    Jogalap  

    Megőrzési idő

  Név

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

  Használatos fotó

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

  Hozzászólás

  Vélemény, hozzászólás

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

  Értékelés

  Vélemény, hangulat

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

  Kérdés, kérés tartalom

  Tartalom

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen.

4) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig

3.4 Blog, vlog (video blog)

1) Az adatkezelés jogalapja: A blog használattal kapcsolatos minden tevékenység önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: az érintett az Adatkezelő blogjával, videójával kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa, az abban foglalt tartalom szempontjából egyéni aspektusa szerinti megközelítést vessen fel.

          Adat

           Cél

    Jogalap

     Megőrzési idő

  Név

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

  e-mail cím

  Kapcsolattartás

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

  Hozzászólás, bejegyzés

  Vélemény, álláspont

  Önkéntes hozzájárulás

  Leiratkozásig

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított blog-hoz hozzá kíván szólni, ezért személyes adatainak megadásával regisztrál, bejelentkezik.

4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

3.5 Visszajelzést, értékelést kezelő elektronikus kérdőív használata

1) Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus úton történő visszajelző, értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az anonim módon, papír adathordozón történő visszajelzés során, amikor az értékelést adó személye nem azonosítható, értelem szerűen nem történik személyes adatkezelés.

2) Az adatkezelés célja: A szolgáltatás minőségének mérése, javítása, az érintettekkel történő kapcsolattartás

          Adat

           Cél

    Jogalap

     Megőrzési idő

  Név

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  A cél megvalósulásáig

  e-mail cím

  Pontosítás lehetősége

  Önkéntes hozzájárulás

  A cél megvalósulásáig

  Telefonszám

  Pontosítás lehetősége

  Önkéntes hozzájárulás

  A cél megvalósulásáig

  Igénybe vett szolgáltatás

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  A cél megvalósulásáig

  Értékelés

  Tartalmi válaszadás

  Önkéntes hozzájárulás

  A cél megvalósulásáig

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásának igénybe vevője volt és az értékelésre vonatkozó felhívásra értékelést ad.

4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

5) Az adatkezelés folyamata: a) az érintett kitölti a rendszeresített elektronikus űrlapot és elküldi az Adatkezelőnek.

b) Amennyiben az értékelés során akár kifejezett panasz akár a tartalma szerint panasznak tekinthető értékelés érkezik, a továbbiakat a jelen Szabályzat „Panaszkezelés” alpontja szerint kell folytatni.

c) Az Adatkezelő feldolgozza az értékelést.

d) Az értékelésből levonható következtetéseket az Adatkezelő a szolgáltatása fejlesztéséhez felhasználja.

3.6 Banki adatkezelés

1) Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

          Adat

           Cél

    Jogalap

     Megőrzési idő

  Név (számlabirtokosé)

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  Számviteli törvény szerint

  e-mail cím (postai cím)

  Díjbekérő és számla küldéséhez

  Önkéntes hozzájárulás

  Számviteli törvény szerint

  Bankszámlaszám

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  Számviteli törvény szerint

  Közlemény

  Azonosítás

  Önkéntes hozzájárulás

  Számviteli törvény szerint

  Összeg

  Teljesítéshez szükséges

  Önkéntes hozzájárulás

  Számviteli törvény szerint

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.

4) Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli törvénynek megfelelően.

5) Az adatkezelés folyamata:

a) Az Adatkezelő díjbekérőt/számlát küld az érintett e-mail (postai) címére.

b) Az érintett átutalja a megfelelő összeget az Adatkezelő bankszámlájára.

c) Az Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.

d) Az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelési rendszerébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

 4. Panaszkezelés.

1) A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvégelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

2) Panaszt

a) az info@gyopartourist.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy 

b) postai úton a Gyopár Tourist Kft 8200 Veszprém Festő u 18 címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

4) Az adatok kezelésének célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.

5) Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

                                  Adat

                                 Cél

                         Jogalap

                      Megőrzési idő

  Panasz azonosítója

  Azonosítás

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Panasz beérkezés időpontja

  Azonosítás

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Név

  Azonosítás

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Telefonszám

  Kapcsolattartás

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Hívás időpontja

  Azonosítás

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Beszélgetés során megadott személyes adatok

  Azonosítás

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Számlázási, levelezési, e-mail cím

  Kapcsolattartás

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Panaszolt szolgáltatás

  Panasz kivizsgálása

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Csatolt dokumentumok

  Panasz kivizsgálása

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Panasz oka

  Panasz kivizsgálása

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

  Panasz leírása

  Panasz kivizsgálása

  Jogi kötelezettségteljesítése

  Felvételtől számított 5 év

6) A panasz megválaszolása: A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a Gyopár Tourist Kft. a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Gyopár Tourist Kft. indokolni köteles.

7) Az adatkezelés folyamata:

a) Az érintett a maga által választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.

b) Szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.

c) Az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.

d) Az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt.

5.  Adatokhoz való hozzáférés.

1) Az Ön által megadott személyes adatokhoz az 1. pontban megadott Adatkezelő és a 2. pontban megadott Adatfeldolgozók férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

2) Az Adatkezelő képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismerheti a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

3) Az Adatkezelő kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. amennyiben

a) az Adatkezelő az irattározásra vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján az Ön személyes adatait tartalmazó ügyet átadja a Levéltár számára,

b) az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

c) a rendőrség megkeresi a Hatóságot, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

6.  Adatbiztonsági intézkedések.

1) Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat elsődlegesen az jelen Szabályzat elején megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén megfelelően elzárva tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

2) Az Adatkezelő az elvárható intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

7.  Adatkezeléssel kapcsolatos jogok.

7.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog.

1) Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

a) milyen személyes adatait,

b) milyen jogalapon,

c) milyen adatkezelési cél miatt,

d) milyen forrásból,

e) mennyi ideig kezeli,

f) az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

2) Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. Helyesbítéshez való jog.

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat-kezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

2. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.3. Törléshez való jog.

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

2. A törlési törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adtakezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.4. Zároláshoz való jog.

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adat-kezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja.

2. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolá-sát. Ilyen lehet például, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.

7.5. Tiltakozáshoz való jog.

1. Ön az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

2. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatai kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

8.  Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén.

1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

2. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

9.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.